Hvis du som privat forbruger ønsker at klage over den service og behandling, du har fået hos Kræmer Kommunikation, skal du følge disse retningslinjer:

  1. Vi forsøger i fællesskab at finde en løsning på uenigheden. Kontakt mig på [email protected] eller telefon 50 10 90 10.
  2. Du skal indbringe din klage for Center for Klageløsning, som forsøger at hjælpe os til at opnå et kompromis.
  3. Kun hvis det mislykkes, har du mulighed for at indbringe din klage for Forbrugerklagenævnet.